logotyp

6.B

pondělí a čtvrtek: mluvnice
středa: literatura a sloh
pátek: dílna čtení

sešity: mluvnice a sloh - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)
           literatura - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)
           dílna čtení - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)
           diktáty + testy - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)

6. 10. diktát + test: jazyk a jeho útvary, práce s jazykovými příručkami
20. 10. pravopisné cvičení + test - hláskosloví, znělé x neznělé souhlásky, přepis výslovnosti, slovní přízvuk, druhy tázacích vět.
DOPORUČENÁ ČETBA :

Karel Jaromír Erben - Pohádky
Božena Němcová - Pohádky 
       
Do konce ledna 2017

Eduard Petiška : Staré řecké báje a pověsti

Do konce dubna 2017
7. 12. test - rozbor stavby slova (morfematický rozbor) a slovotvorný rozbor, zdvojené souhlásky, bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, předpony s, z, vz, předložky s, z, vyjmenovaná slova.
18. 1. 2017 - pololetní písemná práce
zvuková stránka jazyka - výslovnost slov, znělé x neznělé souhlásky, věty podle postoje mluvčího
nauka o slově - slovotvorný a morfematický  rozbor, střídání hlásek při odvozování, pravopis slova
tvarosloví - slovní druhy, podstatná jména konkrétní x abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, vlastní x obecná, určování pádu, čísla, rodu a vzoru
korektura textu
30.1. test - pravopis podstatných jmen
16. 3. test zájmena - druhy + pravopis
27. 3. test - číslovky; diktát
16. 6. POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE: slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves; základní skladební dvojice - druhy přísudků a podmětů; synonyma a antonyma; větné členy; pravopisné cvičení

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy