Jméno:
Heslo:

Školská rada

Důležitým partnerem, který má vliv na činnost školy, je Školská rada. Ta je poradním orgánem, zasahujícím do činnosti školy v oblastech, které jí vymezuje legislativa (§ 168 a 169 Školského zákona). Její složení ze zástupců města, rodičů a pedagogů umožňuje posuzovat činnost školy z různých úhlů pohledu a může tak škole pomoci při zefektivnění práce.

Volební období 2017 - 2019

MČ PRAHA6
Mgr. Jakub Stárek jstarek@praha6.cz
Silvie Malíková Malikova.S@seznam.cz

RODIČE ŽÁKŮ ZŠ PETŘINY- SEVER
Markéta Štindlová marketa.holous@centrum.cz
Sylvie Boumová Sylvie.Boumova@seznam.cz

UČITELÉ ZŠ PETŘINY-SEVER
Mgr. Jiřina Bencová j.bencova@zspetriny.cz
RNDr. Petr Blažka p.blazka@zspetriny.cz

 

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě

 

 1. Příprava voleb: ŘŠ informovala dne 13.10. 2016 rodiče  prostřednictvím zástupců tříd na členské schůzi SRPŠ o konci volebního období ŠKOLSKÉ RADY . Zápis z členské schůze je uveřejněn na webových stránkách školy.

   

 2. Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 21.10.2016, kdy byla prostřednictvím žáků předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků.  Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do  termínu 8.11. 2016 na adresu školy (volební box ve vestibulu školy). Součástí informace zveřejněné také na webu školy byl i volební řád schválený MČ Praha 6. Dále zde byly informace o účelu zřízení školské rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

   

 3. Do stanoveného termínu byly podány tři návrhy  na kandidáty do školské rady:

  1. Paní Markéta Štindlová  

  2. Paní  Sylvie Boumová

  3. Pan Petr Souček

    

 4. Organizací  voleb byl pověřen výbor ve složení :

        Předseda výboru:  ředitelka školy   Mgr. Jana Kindlová

        Členové výboru:   předsedkyně rady školy 
                                     Mgr. Jiřina Bencová  (pedagog),

                                     předseda SRPŠ Roman Plischke

                                     RNDr. Petr Blažka (pedagog)

   

 5. Volby proběhly dne  22. a 23. 11.2016. Dostavilo se 258 rodičů.
  Účast je zaznamenána jejich podpisy na prezenčních listinách
  – seznamech žáků celé školy. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky,
  které po označení kandidátů, které volí,vhodili do hlasovací urny.
  Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

   

  1. paní Markéta Štindlová   byla zvolena 166 hlasy ze 258  hlasovacích lístků

  2. paní Sylvie Boumová  byla zvolena 198 hlasy ze 258 hlasovacích lístků

 

 1. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.

 2. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy,  zvoleným zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli.

          

             

 

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy