logotyp
Login
stranka-aktualne-245

č.4

Vybudování rozvodů

Zakázka 4/2015 Vybudování rozvodů a přípojných míst vnitřní datové sítě

Zakázka č.:                                 4/2015

Termín oznámení dne:                5. 5. 2015

Platnost oznámení do:                15. 5. 2015 do 15.30 hod

Předmět zakázky:                      

Výběr dodavatele pro vybudování rozvodů a přípojných míst vnitřní datové sítě školy–I. etapa

Rozsah zakázky:

Vybudování krytých kabelových rozvodů v přízemí budovy ZŠ a přípojných bodů (dvojzásuvek) v devíti třídách včetně samostatného centrálního rozvodného místa pro tuto oblast a instalace LAN a WAN.

Zakázka bude zahájena  27. 7.  2015 a ukončena 7. 8.  2015 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritéria pro hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení provede hodnotící komise na základě těchto kritérií:

  1. Pořizovací cena

60 %

  1. Rychlost realizace zakázky – konkrétní časový harmonogram prací

15%

  1. Přehledná specifikace jednotlivých položek zakázky včetně ocenění – ceny uvedeny včetně DPH a PHE

15%

  1. Reference z nejméně 3 zrealizovaných zakázek obdobného charakteru z posledních dvou let

5%

  1. Délka záruky, podmínky záručního a pozáručního servisu

5%

 

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                        

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 235090730

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy, obálku označte: „Výběrové řízení - Výběr dodavatele pro vybudování rozvodů a přípojných míst vnitřní datové sítě školy – I. etapa“, nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

 

 

                                                                                      Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy